XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


Автор:
В.І. Козак, С.О. Москвін, В.В. Посполітак
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
10.05 Мб
Тип документу:
Посібник
У науково-практичному посібнику у доступній формі подано інформацію про те, що відбувається з облігаціями після завершення їхньої емісії та реєстрації випуску. Окремо розкриваються питання, які стосуються регулювання ринку облігацій. Практичне значення мають питання бухгалтерського та депозитарного обліку операцій з облігаціями. Цей посібник рекомендовано для широкого загалу фахівців з менеджменту та фінансів, але орієнтовано на фахівців органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств, які зацікавлені в залучені додаткових джерел фінансування для реалізації місцевих проектів інфраструктурного розвитку шляхом розміщення облігацій.
Автор:
І.С. Ігнатова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
348 Кб
Тип документу:
Методичні вказівки до вивчення дисципліни Податкова система.
Автор:
І. А. Маркіна, В. Л. Вороніна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.49 Мб
Тип документу:
Книга
Монографію присвячено розробці методичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційних та економічних підходів управління прибутком торговельних підприємств. У монографії поглиблено теоретико-методичні засади управління прибутком торговельного підприємства в умовах трансформації ринкових відносин. Проведено аналіз тенденцій розвитку роздрібної торгівлі в Україні, здійснено діагностику стану та соціально-економічного розвитку підприємств торгівлі, обґрунтовано послідовність моніторингу та методичний підхід до оцінки стану системи управління прибутком торговельного підприємства. Удосконалено методичний підхід до побудови моделі оцінки стану системи управління прибутком торговельного підприємства. Запропоновано модель управління операційним прибутком торговельних підприємств, визначено основні завдання менеджменту підприємства у контексті управління прибутком підприємств торгівлі залежно від стадії життєвого циклу торговельного підприємства, розроблено методичний інструментарій планування прибутку підприємств торгівлі. Розрахована для викладачів, аспірантів, магістрів, а також для наукових працівників і тих, хто цікавиться питаннями управління прибутком підприємств торговельної сфери.
Автор:
О.В. Хадарцев
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.01 Мб
Тип документу:
Книга
У посібнику викладено зміст навчального курсу з дисципліни «Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями», перелік питань для самостійного опрацювання навчального матеріалу, тестові завдання для самоперевірки, рекомендації та задачі для самостійної практичної підготовки. Посібник містить перелік рекомендованої літератури для вивчення дисципліни та підготовки до поточного й підсумкового контролю знань. Даний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, науковців, викладачів що вивчають дисципліну «Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями». Посібник також буде корисним для фахівців підприємств і організацій, діяльність котрих пов’язана із портфельним інвестуванням.
Автор:
Рокоча В.В., Алькема В.Г., Терехов В.І., Одягайло Б.М., Ковтонюк К.В., Харсун Л.Г., Ткаленко С.І., Співаковський С.В., Співаковська Н.М., Літвін Н.М., Оласюк Г.П., Горбачук О.І., Стародубцева О.І., Дмитрієва Н.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.95 Мб
Тип документу:
Підручник
В підручнику висвітлено основоположні проблеми організації та ведення міжнародної торговельної діяльності. Розкрито сутність міжнародної торгівлі, її значення для розвитку національних економік, розглянуто конкретні форми міжнародної торговельної діяльності.
Автор:
Т.Ю. Мельник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.28 Мб
Тип документу:
Книга
У підручнику розглянуто теоретичні та прикладні аспекти натуральних і споживчих властивостей товарів; класифікації та кодування товарів; інформації про товар; ідентифікації та фальсифікації продукції. Окремо розглянуто та визначено вимоги до якості товарів, основні поняття та процедури у сферах стандартизації, сертифікації та оцінки відповідності, проведення експертизи товарів. Підручник рекомендований для студентів галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 07 «Управління та адміністрування».
Автор:
О.І. Вікарчук, О.О. Калініченко, С.М. Ніколаєнко, І.О. Пойта
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.41 Мб
Тип документу:
Посібник
Мета навчального посібника – ознайомити читачів з актуаль-ними аспектами теорії і практики рекламного креативу, дисципліни, в якій поєднуються прагматичність і творчість, спонукати їх до оригінальних, неординарних пошуків вирішення рекламних завдань. Посібник містить лекційний мареріал, методичні вказівки щодо вивчення кожної з тем, плани практичних занять, завдання для самоконтролю, тести, словник окремих термінів, список рекомендованої літератури. Розраховано на студентів закладів вищої освіти, спеціалістів у сфері рекламної діяльності, а також викладачів, аспірантів і бізнесменів-практиків.
Автор:
А.М. Лялюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.6 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Конспект лекцій у схемах і таблицях. У конспекті лекцій розкривається роль та місце біржі в економіці; багато уваги приділено організації та технології біржових торгів; охоплено питання, пов’язані із ф’ючерсною торгівлею. Рекомендовано студентам підготовки бакалаврів галузі знань 07 Уравління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Автор:
С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. Шраменко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.14 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику характеризуються сутність підприємництва, його види, типи, властивості і функції, суб'єкти підприємницької діяльності і підприємницьке середовище. Розкривається підприємницька ідея, викладається механізм створення власної справи, бізнес-планування, фінансового і кадрового забезпечення, розповідається про підприємницькі ризики та безпеку підприємницької діяльності, психологічні аспекти підприємництва, культуру та етику діяльності підприємницьких структур. Значна увага приділяється питанням оцінювання ефективності підприємницької діяльності та особливостям підприємництва в різних галузях і видах діяльності. Вивчення кожного розділу підручника супроводжується переліком питань для самоконтролю. Підручник призначений для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, коледжів, слухачів шкіл бізнесу, а також може бути корисним для підприємців-практиків, оскільки містить практичні рекомендації, пов’язані з організацією та веденням бізнесу.
Автор:
А.С. Крутова, Л.І. Лачкова, В.М. Лачкова.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.28 Мб
Тип документу:
Посібник
Розглянуто концептуальні засади та механізми управління санацією, реструктуризацією та ліквідацією суб'єктів господарювання. Кожну тему завершують контрольні запитання та тестові завдання для самоконтролю студентами рівня засвоєних знань. Для підготовки посібника використано сучасні науково-методичні розробки з антикризового управління підприємством, законодавчі та нормативні акти, які регулюють державну політику із запобігання банкрутству. Призначено для аспірантів, магістрів, студентів економічних спеціальностей, фахівців з управління фінансами підприємств.

Економічна статистика

Правознавство

Правові засади менеджменту

Економіка і фінанси підприємства

Облік і аудит

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Міжнародні економічні відносини

Трудове право

Адміністративне та інформаційне право

Господарське право та трудове право

Математичні методи в економіці

Економіка та фінанси підпрємств або організація підприємницької діяльності

Юридичне документування або документні ресурси

Економічна теорія

Договірне право

Організація бізнесу у телекомунікаціях

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економічна безпека підприємства

Економіка програмного забезпечення

Економіко-правові засади підприємницької діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 134 168