XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Магістри


Автор:
Уклад. К.Ю. Богомаз
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
489 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Дане навчальне видання містить тексти лекцій з дисципліни «Соціальні комунікації в управлінні» для студентів всіх спеціальностей. Конспект лекцій дає можливість сформувати у студентів системне уявлення про соціальну комунікацію, її специфіку, місце і значення соціальних комунікації в управлінському процесі; виробити знання про стилі управлінської комунікації; ознайомити із механізмами і закономірностями сприйняття партнера по спілкуванню; дати інформацію про принципи і закономірності проведення спеціальних форм комунікацій: ділової бесіди, наради, дискусії тощо.
Автор:
Васильєва Л.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
178 Кб
Тип документу:
Стаття
У статті автором представлене осмислення феномену публічних комунікацій як ефективного інструменту глобального простору. Розкриваються його основні характеристики на основі деяких комунікативних моделей. Автором підкреслює, що при сучасному технічному розвитку і різких точках «біфуркації» сучасної цивілізації, існує ймовірність комунікативних впроваджень в сторону абсолютної публічності і технік відкритого продуктивного діалогу. Публічне, загальне, відкрите можливо тільки за умови розуміння залежності одиничного від загального на рівні цивілізації.
Автор:
Уклад.: Д. В. Задихайло, Р. П. Бойчук, О. В. Бринцев та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
737 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Автор:
Мельничук Д.П.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.84 Мб
Тип документу:
Книга
У монографії викладено результати наукового дослідження, присвяченого актуальним проблемам формування та продуктивного використання людського капіталу. Значна увага приділяється визначенню пріоритетів та конкретизації важелів модернізації сфери соціально-трудових відносин, системи освіти та професійної підготовки, уточненню курсу демографічної, соціальної та економічної політики в Україні. Призначена для науковців, викладачів, студентів, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами демографії та економіки праці.
Автор:
Свистун О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
163 Кб
Тип документу:
Стаття
Автор:
Костюк В. Л.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
244 Кб
Тип документу:
Стаття
У статті досліджено проблеми інституційних новацій державної служби через призму новітнього законодавства. Акцентовано увагу на теоретико-правовому аналізі положень нової редакції Закону України «Про державну службу». Охарактеризовано систему інституційних засад з питань організації та управління державною службою, вступу на державну службу, правового статусу державного службовця, умов праці, припинення державної служби. Підкреслено розширення механізмів дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних службовців. Наголошено на тенденції щодо звуження сфери державної служби, недостатності прозорості, відкритості, публічності. Визначено тенденції удосконалення інституту державної служби.
Автор:
Ю.Є. Петруня, Б.В. Літовченко, Т.О. Пасічник та ін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.93 Мб
Тип документу:
Посібник
Управлінські рішення – квінтесенція управлінської роботи. Діяльність менеджера – постійне продукування управлінських рішень. Яким є процес прийняття управлінських рішень? Як відбувається розробка управлінських рішень, які фактори впливають на цей процес, які методи для цього використовуються? Які ризики виникають у процесі прийняття управлінських рішень, як їх можна мінімізувати? Ці питання належать до “кухні” управлінської діяльності. Вони суттєво впливають на якість управлінських “страв”. Як наслідок, управлінське рішення визначає, наскільки ефективно функціонуватиме організація, яким може бути її майбутнє. Навчальний посібник знайомить читачів з різними аспектами процесів прийняття управлінських рішень і призначений для студентів, викладачів, управлінців-практиків та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного менеджменту.
Автор:
Соловйов С. Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.03 Мб
Тип документу:
Книга
Монографія містить результати наукових досліджень у межах виконання НДР «Інформаційна складова державної політики та управління». У монографії розкривається зміст ключових понять, висвітлюються особливості державного управління в умовах інформаційного суспільства, окреслюються його проблеми та перспективи. Для слухачів спеціальностей «Державне управління», «Публічне адміністрування», «Управління суспільним розвитком», «Електронне урядування», аспірантів, докторантів, науковців та практиків державного управління, а також для широкого кола читачів, які цікавляться інформаційними проблемами вітчизняного державотворення.
Автор:
Кондратенко О.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
304 Кб
Тип документу:
Стаття
У статті розкрито сутність та способи інформаційного забезпечення вищих органів державної влади України. Зокрема показано роботу спеціальної служби інформаційно-аналітичного забезпечення українських владних структур, а також проаналізовано підвищення ефективності їх діяльності шляхом створення Е-уряду та впровадження системи Е-урядування.
Автор:
Дяченко Н.П.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
111 Кб
Тип документу:
Стаття

Іноземна мова професійного спрямування

Інституціональні засади ДС

Інформаційна політика та інформаційно-аналітичне забезпечення в сфері ПУ

Інформаційно-аналітичне забезпечення державних управлінських рішень

Організаційно-правові засади публічних закупівель

Політика національної безпеки: механізми формування та реалізації

Правове регулювання ПУ

Розвиток людського капіталу на теріторіальному рівні

Соціальна політика

Соціальна взаємодія та комунікації в ПУ

Стратегічне управління державою і суспільством в умовах глобалізації

Управління територіальним розвитком

HR-брендінг в ПУА

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 62 340