XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Бібліотека


Мова документу:
Українська
Розмір документу:
10.95 Мб
Тип документу:
Періодичне видання, збірник праць
Збірник матеріалів XІ міжнародної науково-технічної конференції студентства «СВІТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ»
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.17 Мб
Тип документу:
Періодичне видання, збірник праць
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 25 лютого 2021 року). Збірник призначений для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти, фахівців з інформаційної та кібернетичної безпеки, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.
Автор:
Кожухівський А.Д., Гайдур Г.І., Кожухівська О.А., Марченко В.В., Алексенко С.О.,
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.45 Мб
Тип документу:
Книга
У посібнику розглядаються основні методи побудови імітаційних моделей з використанням системи MATLAB. Подана велика кількість практичного матеріалу і прикладів, які дозволяють створювати власні імітаційні моделі, що розв’язують широкий спектр прикладних задач, використовуючи пакет MATLAB. Для студентів напряму „Комп`ютерні науки” усіх спеціальностей.
Автор:
О.А. Лаптєв
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
7.33 Мб
Тип документу:
Посібник
У монографії на основі математичних моделей, математичного та натурного моделювання приведені результати процесу виявлення, розпізнавання та локалізації засобів негласного отримання інформації, які положенні у базис концептуальних, теоретичних та технологічних складових методологічних основ автоматизованого пошуку засобів негласного отримання інформації. Матеріал монографії призначений для викладачів, наукових і інженерно-технічних працівників, що займаються дослідженнями в області проектування систем захисту інформації від несанкціонованого отримання інформації
Автор:
Уклад.: О.О. Ларін, М.І. Шаповалова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.72 Мб
Тип документу:
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з курсу «Технологія програмування» для студентів всіх рівнів та форм навчання спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 113 «Прикладна математика».
Автор:
Є.М. Крижановський, А.Р. Ящолт, С.О. Жуков, О.М. Козачко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.64 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику викладено основні теоретичні відомості про ме-тоди та засоби моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проектами, а та-кож практичні рекомендації для застосування сучасних технологій при моделю-вання бізнес-процесів та управлінні ІТ-проектами різної складності. Наведено перелік контрольних запитань для перевірки набутих теоретичних знань та практичних навичок. Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальностями 126– «Інформаційні системи та технології», 124 - «Системний аналіз», наступ-них дисциплін: Організація та управління ІТ проектами, Автоматизація бізнес-процесів, Управління ІТ-проектами, Моделювання бізнес-процесів та управлін-ня ІТ-проектами.
Автор:
О.В. Нестеренко, О.В. Ковтунець, О.О. Фаловський
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.99 Мб
Тип документу:
Книга
Цей навчальний посібник містить викладення навчальної дисципліни Основи шнтелектуальних систем і технології для студентів що починають навчатися на бакалаврських програмах за спеціальнистю Комп'ютерні науки та інформаційні технології. Крім того, цей навчальний посіюник може використовуватись студентами ВНЗ, що вивчають дисципліни з економіки, бізнесу, управління та адмінестрування. Інтелектуалізація є перспективним напрямом вдосконалення автоматизованих систем та набирає усе більшої важливості. Враховуючи сучасні можливості інформаційно-комунікаційних технологій та тенденції значного поширення комп'ютерної техніки, питання інтелектуальної підтримки прийняття рішень в управлінні набувають значної актуальності.У посібнику викладено основні відомості про напрями та рівні забезпечення інтелектуальності систем і технологій, основні досягнення та перспективи їх розвитку. Крім студентів та викладачів цу видання може бути корисним й для керівників і фахівців фінансово-економічної сфери, державних службовців, а також для грамодян, яких цікавлять проблеми інтелектуалізації шнформаційних систем .
Автор:
Ю.В. Рогушина, А.Я. Гладун, В.В. Осадчий, С.М. Прийма
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
10.25 Мб
Тип документу:
Книга
Монографію присвячено проблематиці розробки, дослідження та використання онтологій в розподілених застосуваннях. Проаналізовано моделі та методи подання онтологій, їх зв’язок з технологіями Semantic Web. В роботі аналізуються питання, що стосуються здобуттям онтологічних знань з відкритих джерел Web, Wiki-ресурсів та природномовних документів. Розглядається роль онтологічного аналізу в інтелектуалізації пошукових систем, Web-сервісів та програмних агентів. Наводяться приклади застосування онтологій в освіті та науці. Робота орієнтована на дослідників та науковців, які займаються розробками в галузі розподілених інтелектуальних систем.
Автор:
К.П. Сторчак, А.М. Тушич, І.М. Срібна, Н.Д. Яковенко, Д.В. Кравець
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.55 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів під час поглибленого вивчення дисципліни «Технології Інтернет речей» (ТІР) – циклу дисциплін професійної та практичної підготовки за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології.
Автор:
Л.М. Олещенко, Я.В. Хіцко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.7 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник розроблено для ознайомлення студентів з теоретичними відомостями та практичними прийомами програмування пристроїв Інтернету речей, методами захисту хмарних сервісів Інтернету речей за допомогою середовища Cisco Packet Tracer, а також методами аналізу даних мережі Інтернет та вимогами до виконання лабораторних робіт.

Кафедра Англійської мови

Кафедра Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання

Кафедра Вищої математики, математичного моделювання та фізики

Кафедра Військової підготовки

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Кафедра Економіки

Кафедра Інженерії програмного забезпечення

Кафедра Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки

Кафедра Комп'ютерних наук

Кафедра Комп'ютерної інженерії

Кафедра Маркетингу

Кафедра Менеджменту

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту

Кафедра Системного аналізу

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

Кафедра Телекомунікаційних технологій

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Кафедра Фізики

Кафедра Штучного інтелекту

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 633 301