XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Організація проведення наукових досліджень у маркетингу»

Деталі
Автор:
Виноградова О.В., Дарчук В.Г., Єсмаханова А.У., Ігнатенко О.В., Ромащенко О.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
731 Кб
Рік публікації:
2023
Видавництво:
ДУІКТ
Країна, місто:
Київ
Кількість сторінок:
54
Створено:
57 дн. тому
Категорія:
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Посилання для списку використаної літератури:
Виноградова О.В., Дарчук В.Г., Єсмаханова А.У., Ігнатенко О.В., Ромащенко О.С.. «Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Організація проведення наукових досліджень у маркетингу»». - 2023.
Анотація

Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Організація проведення наукових досліджень у маркетингу» складено відповідно до навчального плану, профілю освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти  у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг».

Методичні рекомендації спрямовані на вирішення завдань щодо засвоєння понятійно-термінологічного апарату наукової діяльності; розуміння стану наукової діяльності в Україні та світі загалом; опанування концептуально методологією наукового пізнання; з’ясування змісту та функціонального призначення загальнонаукових та конкретно-специфічних методів, принципів дослідження різноманітних явищ і процесів; ознайомлення з поняттями академічної доброчесності, плагіату в наукових дослідженнях; набуття знань про сутність та структурні елементи кваліфікаційної роботи магістра та її оформлення; основні етапи підготовки; функції наукового керівника і магістра.

Методичні рекомендації містять: логіку побудови дисципліни; тезаурус; тести для самоконтролю, тематику завдань для самостійної роботи, структуру індивідуальних завдань, методи навчання і контролю, політику курсу, критерії та методи оцінювання,  питання, які виносяться на залік. Надано рекомендації щодо складання тез доповіді наукового дослідження, основні вимоги до оформлення літератури. Наведена  рекомендована література для вивчення дисципліни.

Абітурієнту

Спеціальність: Інформаційні системи та технології

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних. Студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають основні мови програмування, комп`ютерні мережі, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, у тому числі на платформі Web, оператори мобільного зв'язку, Інтернет-провайдери, організації, які використовують комп`ютерні технології.

Спеціальність: Інформаційні системи та технології

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних. Студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають основні мови програмування, комп`ютерні мережі, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, у тому числі на платформі Web, оператори мобільного зв'язку, Інтернет-провайдери, організації, які використовують комп`ютерні технології.


Переглядів: 9 234