XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Системи передач даних


Автор:
О.І. Хорунжий
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.06 Мб
Тип документу:
Посібник
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для курсового та дипломного проектування за напрямом 0924 “Телекомунікації”. Навчальний посібник з дисципліни Системи документального електрозв'язку присвячений проектуванню тракту передачі даних між джерелом і одержувачем інформації. Він охоплює матеріал даної дисципліни і має за мету закріпити та поглибити у студентів знання теоретичних положень всіх основних її розділів, а також попередніх дисциплін. Тракт передачі даних (ТПД), що проектується, є типовим прикладом системи документального електрозв'язку. До характеристик тракту: швидкості та вірності передачі і надійності - ставляться дуже високі вимоги. Тому в ході проектування студент повинен розглянути всі вивчені в дисципліні способи і засоби покращення цих характеристик ТПД, вибрати і застосувати найбільш ефективні з них. Головна мета проектування полягає в ознайомленні з методами побудови окремих пристроїв та розрахунку основних параметрів систем документального електрозв’язку. Приведені методичні вказівки для виконання проектування, перелік основної літератури і додатки, які полегшують виконання необхідних розрахунків. Завдання на проектування складено таким чином, щоб студент міг виконати проект, викори-стовуючи тільки основну літературу і методичні вказівки посібника. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які проектують системи документального електрозв'язку.
Автор:
О.І. Хорунжий
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.24 Мб
Тип документу:
Посібник
Комплексне завдання має за мету закріпити та поглибити у студентів знання теоретичних положень попередніх дисциплін, воно охоплює всі основні розділи даної дисципліни. Побудова комплексного завдання дозволяє проводити постійний контроль поточної самостійної роботи студентів і забезпечує проведення модульного контролю вивчення даної дисципліни. Основний зміст робот полягає в ознайомленні з методами побудови окремих пристроїв та розрахунку основних параметрів систем документального електрозв’язку. Приведені методичні вказівки для виконання роботи, перелік основної літератури і додат-ки, які полегшують виконання необхідних розрахунків.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 20 066