XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Інформаційна політика та інформаційно-аналітичне забезпечення в сфері ПУ


Автор:
Соловйов С. Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.03 Мб
Тип документу:
Книга
Монографія містить результати наукових досліджень у межах виконання НДР «Інформаційна складова державної політики та управління». У монографії розкривається зміст ключових понять, висвітлюються особливості державного управління в умовах інформаційного суспільства, окреслюються його проблеми та перспективи. Для слухачів спеціальностей «Державне управління», «Публічне адміністрування», «Управління суспільним розвитком», «Електронне урядування», аспірантів, докторантів, науковців та практиків державного управління, а також для широкого кола читачів, які цікавляться інформаційними проблемами вітчизняного державотворення.
Автор:
Кондратенко О.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
304 Кб
Тип документу:
Стаття
У статті розкрито сутність та способи інформаційного забезпечення вищих органів державної влади України. Зокрема показано роботу спеціальної служби інформаційно-аналітичного забезпечення українських владних структур, а також проаналізовано підвищення ефективності їх діяльності шляхом створення Е-уряду та впровадження системи Е-урядування.
Автор:
Дяченко Н.П.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
111 Кб
Тип документу:
Стаття
Автор:
Є. В. Коломієць
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
223 Кб
Тип документу:
Стаття
Розглянуто вплив загальних проблем державного управління на інформаційноаналітичне забезпечення органів виконавчої влади та можливість вирішення цих проблем через модернізацію та оптимізацію інформаційно-аналітичних систем. Проаналізовано основні проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади, як напрямку реалізації державного управління.
Автор:
В. Р. Котковський
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
278 Кб
Тип документу:
Стаття
Здійснено теоретичне обґрунтування об’єктивних передумов прийняття управлінських рішень у системі державного управління, розроблено орієнтовну функціональну структуру інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття державноуправлінських рішень, запропоновано напрями вдосконалення роботи з інформацією у процесах розроблення і прийняття управлінських рішень.
Автор:
Уклад. С. О. Борисевич
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
338 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
У методичних рекомендаціях для самостійної роботи з теми Комунікації в державних інституціях розкриті система публічних, міжвідомчих та внутрішніх відносин, пов`язаних із збиранням, зберіганням та розповсюдженням даних та інформації, необхідних для забезпечення ефективного державного управління згідно з вимогами сучасності (стандартами належного врядування). Вони мають принципово міждисциплінарний характер, охоплюють різні аспекти філософії, права, політології, комунікативної теорії, соціальної психології, державного управління та публічного менеджменту.
Автор:
Уклад.: С. А. Чукут, О. В. Загвойська, О. Б. Кукарін, О. П. Попроцький
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
510 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Матеріал, викладений у методичних рекомендаціях, має на меті покращити практичне оволодіння основними навичками розробки, аналізу та реалізації державної інформаційної політики.
Автор:
Титаренко О.Р., Рейтерович І.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
380 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
У практикумі розглянуто основні аспекти інформаційноаналітичної роботи, які спрямовані на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Автори пропонують дієві методики роботи з аналізу політичних текстів, що можуть бути використані в практичній діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.
Автор:
О. Ю. Бобровська, Т. О. Савостенко, І. Е. Польська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
464 Кб
Тип документу:
Книга
Видання містить результати НДР за темою “Інноваційні підходи до забезпечення конкурентоспроможності регіонів в контексті активізації економічного розвитку” (ДР № 0112U001640), яка виконується в рамках Комплексного наукового проекту НАДУ при Президентові України. Поглиблено теоретико-методологічні засади формування і адаптації конкурентоспроможності регіонів до вимог активізації економічного розвитку; здійснено діагностику стану і потенціалу розвитку регіональних фінансів як інформаційно-аналітичної бази для оцінки конкурентоспроможності регіону тощо. Розраховано на фахівців державних органів управління, науковців та практиків регіонального управління, аспірантів, слухачів НАДУ при Президентові України.
Автор:
Уклад. Л.В. Ільченко-Сюйва
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
511 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів до вивчення дисципліни “Статистичні методи в державному управлінні”.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 33 863