XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Ділове адміністрування у державному управлінні


Автор:
Г. І. Забродська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.03 Мб
Тип документу:
Книга
Посібник розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент». Призначено для забезпечення самостійної роботи студентів з метою засвоєння ґрунтовних теоретичних знань з основ адміністративного менеджменту, глибокого системного та комплексного розуміння функцій адміністративного менеджменту, прийняття управлінських рішень і сучасних технологій адмініс тративного менеджменту, а також під час підготовки до семінарських і практичних занять та виконання індивідуальної роботи.
Автор:
М. М. Новікова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
997 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Автор:
О.М. Ястремська, Л.О. Мажник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.46 Мб
Тип документу:
Посібник
Розглянуто публічне адміністрування як системне явище в суспільстві, організацію публічного адміністрування, особливості публічного адміністрування в соціальній та економічній сферах. Проаналізовано специфіку публічної сфери, особливу увагу приділено громадянському суспільству та цілям, що в ньому формуються. Детально розглянуто цінності та дерево цілей публічного адміністрування, система-тизовано інформацію стосовно антикорупційної діяльності, бюрократії, відповідальності в публічному адмініструванні. Рекомендовано для магістрів спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування, громадських діячів, вчених-економістів, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться проблематикою організації та функціонування публічних органів в Україні.
Автор:
За заг. ред. Тимощука В.П., Курінного О.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
8.97 Мб
Тип документу:
Періодичне видання, збірник праць
Це видання має своїм завданням зібрати та систематизувати напрацювання експертів Центру політико-правових реформ та експертів наших партнерських організацій з проблематики адміністративних послуг за останні два роки. Інформація подається в окремих тематичних блоках, які стосуються: загальних питань реформування системи адміністративних послуг; актуальних питань створення центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) та проблем реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2015 року № 523; здійснення громадського моніторингу ЦНАП та використання його результатів; результатів соціологічних досліджень якості адміністративних послуг; пропозицій щодо реформування окремих груп адміністративних послуг, зокрема, щодо реєстрації місця проживання, видачі паспортів, реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія; проблематики оплати адміністративних послуг; кращих практик надання адміністративних послуг. Більшість матеріалів, що подаються у збірнику, вже оприлюднювалися у інших джерелах. Але їх систематизована подача дозволяє побачити реформу адміністративних послуг у динаміці, основні досягнення та проблеми 2013-2014 років, а також визначити найактуальніші потреби подальших змін у цій сфері. Також у виданні є і нові матеріали та оновлені дані.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 1 070