XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Державні політики і програми


Мова документу:
Українська
Розмір документу:
20 Кб
Тип документу:
Стаття
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
27 Кб
Тип документу:
Стаття
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
26 Кб
Тип документу:
Стаття
Автор:
Грубяк С.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
251 Кб
Тип документу:
Стаття
У статті досліджено сутність управлінських рішень. Проаналізовано основні підходи до процесу розроблення та прийняття управлінських рішень. Обґрунтовано етапи технології прийняття управлінських рішень. Удосконалено процес поетапного розроблення та прийняття управлінських рішень на підприємстві. Розглянуто зміст запропонованих етапів розроблення та прийняття управлінських рішень.
Автор:
Е. А. Афонін, Т. В. Бєльська, Я. В. Бережний та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
9.61 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику досліджуються проблеми взаємодії державної політики і демократичного урядування в контексті сучасних політичних реалій. Визначаються інституційні чинники цієї взаємодії, ціннісні засади її гармонізації, аналізується взаємозв’язок державної політики із соціально-економічними і культурними засадами розвитку суспільства, вплив глобалізаційних процесів на процедури вироблення державної політики і демократичного урядування. В основу підручника покладені результати науково-дослідної роботи за темою “Державна політика і демократичне урядування: сутність і механізми взаємодії” (ДР № 0113U002442).
Автор:
М.П. Бутко, І.М. Бутко, В.П. Мащенко, М.І. Мурашко, Л.Д. Оліфіренко, Т.В. Пепа, Г.М. Самійленко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.83 Мб
Тип документу:
Підручник
Підручник призначено для самостійних і практичних занять магістрам з менеджменту, державної служби, студентам вищих навчальних закладів, слухачам центрів підвищення кваліфікації державних службовців, директорам підприємств та бізнесменам з метою оволодіння методами прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та багатофакторної залежності щодо визначення рішення та ефективності управлінської діяльності. Розглядаються типові приклади навчальних та реальних ситуацій, що вимагають прийняття управлінських рішень, за умов коли неможливий єдиний вірний варіант рішення. Для навчальної практики представлені варіативні завдання для індивідуального виконання та засвоєння матеріалу. З метою надання придатності підручника для всіх тих, хто самостійно опановує ці питання, наведені теоретичні положення, наданий значний перелік рекомендованої та використаної літератури з Інтернет-джерелами.
Автор:
В. Р. Котковський
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
278 Кб
Тип документу:
Стаття
Здійснено теоретичне обґрунтування об’єктивних передумов прийняття управлінських рішень у системі державного управління, розроблено орієнтовну функціональну структуру інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття державноуправлінських рішень, запропоновано напрями вдосконалення роботи з інформацією у процесах розроблення і прийняття управлінських рішень.
Автор:
В.В. Тертичка, В.О. Купрій
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
623 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Конспект лекцій
Автор:
Купрій В., Паливода Л.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.85 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику подано навчальний матеріал, який висвітлює методологічні та організаційні аспекти підготовки та проведення громадського моніторингу та громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Для активістів організацій громаднського суспільства, державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, викладачів та слухачів курсів підвищення кваліфікації, перепідготовки персоналу оєднань громадян, державної служби.
Автор:
Валевський О.Л.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.92 Мб
Тип документу:
Книга
У монографії досліджуються концептуальні засади аналізу та творення державної політики, аналізуються механізми її впровадження. Здійснюється реконструкція державної політики у виборчому процесі на прикладах схвалення різних моделей виборчих систем, проведення парламентських виборів 1996-2007рр. та Всеукраїнського референдуму 2000р. Досліджується доцільність розмежування політичних та адміністративних функцій як стратегія реформування державного управління. Для фахівців у галузі політичного аналізу та державного управління, студентів та слухачів зі спеціальностей “політологія” та “державне управління” вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами політичного розвитку сучасної України.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 1 283