XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Організаційно-правові засади публічних закупівель


Мова документу:
Українська
Розмір документу:
93 Кб
Тип документу:
Книга
Цей Закон установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.
Автор:
Уклад. Г.П. Трегубенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
966 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Конспект лекцій з дисципліни «Господарське право» для студентів спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 242 «Туризм».
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
188 Кб
Тип документу:
Стаття
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
70 Кб
Тип документу:
Стаття
Автор:
В. І. Пушай
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
815 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчально-методичному посібнику подано методичні рекомендації до навчання, календарно-тематичний план, плани семінарських занять, критерії оцінок знань студентів, питання для підготовки до іспиту, список рекомендованої літератури.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.3 Мб
Тип документу:
Книга
1. РОЗРОБЛЕНО: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку України) 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 23.12.2015 р. № 1749 з 2016-01-01 3. Національний класифікатор відповідає європейському закупівельному словнику Common Procurement Vocabulary (CPV), затвердженому Регламентом ЄС № 2195/2002 Європейського Парламенту і Ради та поправок згідно з Регламентом Комісії ЄС № 213/2008 Переклад з англійської (en) 4. НА ЗАМІНУ: ДК 021:2007
Автор:
Уклад.: Д. В. Задихайло, Р. П. Бойчук, О. В. Бринцев та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
737 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Автор:
Олефір А.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.3 Мб
Тип документу:
Книга
Монографію підготовлено на кафедрі господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого і присвячено основним проблемам господарсько-правового забезпечення державних закупівель, стимулювання інноваційного виробництва в Україні. З урахуванням європейського та міжнародного досвіду, досліджуються ключові питання господарсько-правової характеристики механізму державних закупівель, система притаманних йому дисфункцій і правові засоби їх усунення, а також шляхи заохочення інноваційного інвестування. В монографії наведено не тільки цікаві емпіричні дані, але й сформульовано нові, корисні з практичного та теоретичного поглядів, висновки, пропозиції до законодавства. Подано методологічні підходи і теоретично обґрунтувано досліджувану проблему, що неодмінно стане джерелом нових ідей для читачів. Розраховано на широке коло фахівців: науковців, викладачів, студентів, юристів, економістів, підприємців, членів комітетів з конкурсних торгів, державних службовців. Праця буде корисною й іншим особам, які цікавляться проблемами правового забезпечення господарських відносин у сферах державних закупівель, захисту національного товаровиробника, інноваційного інвестування та охорони здоров’я.
Автор:
Сошников А. О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.6 Мб
Тип документу:
Стаття
У статті обґрунтовується необхідність вживання та законодавчого закріплення замість «державних закупівель» поняття «публічні закупівлі». Також автором дається огляд основних визначень державних закупівель. Акцентується увага на місцевих (муніципальних) закупівлях як особливому виду публічних закупівель.
Автор:
Ю. І. Пивовар, В. М. Новаковець
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.4 Мб
Тип документу:
Книга
Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем фінансово-правового регулювання публічних закупівель в Україні. У роботі з’ясовано й класифіковано види публічних фондів коштів, що являють фінансову основу публічних закупівель та на цій основі систематизовано групи коштів, що виступають джерелом фінансування таких закупівель. З позиції фінансового права сформульовано цілі, мету публічних закупівель, виділено особливості прояву фінансово-правового публічного інтересу у правовідносинах в сфері публічних закупівель. Базуючись на положеннях загальної теорії права та фінансового права, визначено та охарактеризовано елементи, що складають зміст фінансово-правового регулювання публічних закупівель. Визначено поняття, сутнісні ознаки та елементи структури фінансово-правового механізму регулювання публічних закупівель. Розкрито особливості фінансово-правових норм та фінансових правовідносин у сфері публічних закупівель, здійснено їх класифікації. Окрему увагу присвячено дослідженню актів тлумачення фінансово-правових норм та правозастосовним фінансово-правовим актам у сфері публічних закупівель. Дане монографічне дослідження може бути корисним для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів юридичного та економічного профілю, а також фахівцям, які працюють в сфері публічних закупівель.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 58 948