XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Соціальна взаємодія та комунікації в ПУ


Автор:
Логунова М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
392 Кб
Тип документу:
Стаття
Автор:
Уклад.: Гошовська В.А., Пашко Л.А., Ларіна Н.Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.36 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику з урахуванням напрацювань реалізації в Україні курсу «Академія лідерства» Ради Європи досліджується проблематика налагодження в публічному управлінні дієвої комунікативної взаємодії за допомогою розбудови управлінської та організаційної культур. При цьому ділове спілкування розглядається як складова комунікативної діяльності та динамічний процес: чіткого сприйняття, формулювання та передавання інформації; активного слухання; міжособистісної взаємодії співрозмовників. Досліджуються також проблеми неефективного управлінського спілкування. Практикум ділового спілкування допоможе керівнику або депутату будь-якого ієрархічного рівня проаналізувати свої комунікативні уміння й навички та оцінити власну особистість на предмет готовності, здатності, організації і здійснення ефективного й результативного ділового спілкування в процесі щоденної управлінської діяльності. Видання розраховане на керівників і представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, викладачів, студентів, слухачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами комунікативної діяльності та ділового спілкування в системі публічного управління.
Автор:
Чаплай І. В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
228 Кб
Тип документу:
Стаття
Із науково-світоглядних позицій обґрунтовано комунікативну ефективність публічного управління. Розкрито роль рекламної комунікації в забезпеченні комунікативної ефективності публічного управління. Спираючись на твердження про визначальну роль комунікації в публічному управлінні, запропоновано модель рекламної комунікації для забезпечення комунікативної ефективності публічного управління.
Автор:
Уклад. К.Ю. Богомаз
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
489 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Дане навчальне видання містить тексти лекцій з дисципліни «Соціальні комунікації в управлінні» для студентів всіх спеціальностей. Конспект лекцій дає можливість сформувати у студентів системне уявлення про соціальну комунікацію, її специфіку, місце і значення соціальних комунікації в управлінському процесі; виробити знання про стилі управлінської комунікації; ознайомити із механізмами і закономірностями сприйняття партнера по спілкуванню; дати інформацію про принципи і закономірності проведення спеціальних форм комунікацій: ділової бесіди, наради, дискусії тощо.
Автор:
Васильєва Л.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
178 Кб
Тип документу:
Стаття
У статті автором представлене осмислення феномену публічних комунікацій як ефективного інструменту глобального простору. Розкриваються його основні характеристики на основі деяких комунікативних моделей. Автором підкреслює, що при сучасному технічному розвитку і різких точках «біфуркації» сучасної цивілізації, існує ймовірність комунікативних впроваджень в сторону абсолютної публічності і технік відкритого продуктивного діалогу. Публічне, загальне, відкрите можливо тільки за умови розуміння залежності одиничного від загального на рівні цивілізації.
Автор:
О. М. Шевченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
678 Кб
Тип документу:
Стаття
Досліджено місце комунікацій з громадськістю у сучасних умовах існування та розвитку публічної влади. Проаналізовано тенденції розвитку PR діяльності та використання технологій зв’язків з громадськістю у сучасних умовах.
Автор:
О. В. Лазарєва
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
182 Кб
Тип документу:
Стаття
У статті висвітлено питання діагностики соціально-економічного стану регіону, запропоновано компоненти та індикатори управління регіональним розвитком. Встановлено, що для дослідження проблеми регіональної діагностики необхідно врахувати не тільки економічні, а й соціальні та екологічні показники. Подано аргументи доцільності факторного аналізу та побудови динамічних рядів для обґрунтування регіонального розвитку.
Автор:
Є. О. Романенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
542 Кб
Тип документу:
Стаття
У межах статті здійснено аналіз публічної комунікації як засобу транспарентності державного управління, відповідно до чого ідентифіковано зміст та специфіку функціонування публічної сфери сучасного суспільства як функціонального простору для розгортання відповідних комунікативних процесів громадського контролю за діяльністю органів державної влади. Запропоновано інструментарій утвердження компромісних відносин між органами державної влади та громадськістю, які б характеризувались високим рівнем інформаційної прозорост і, перетворююч и суспільство н а ефективного суб'єкта вироблення державн оїполітики.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
389 Кб
Тип документу:
Стаття
У статті досліджено основні базові елементи інформації, розглянуто мiжособистісні кoмунікативні зв’язки ефeктивності упрaвління персоналом, описано види комунікацій в управлінні, охaрактеризовано роль та знaчення ефективності використання міжособистісної комунікації в органах державного управління.
Автор:
Уклад.: А. В. Дуда, Т. В. Джига, О. В. Загвойська та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
374 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Базовою основою розробки методичних рекомендацій до практичних занять стали результати НДР на тему: “Налагодження механізмів ефективної взаємодії уряду з громадськістю та ЗМІ: теоретико-прикладний аспект” (ДР № 0109U003027). Матеріал, викладений у методичних рекомендаціях, має на меті покращити практичне опанування слухачами основних навичок щодо розробки, планування та програмування, реалізації та оцінки ефективності проведення комунікативних кампаній.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 51 151