XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Соціальна політика


Автор:
Драган О.І., Цимбалюк Л.Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.03 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Конспект лекцій підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Соціальна політика», яка входить до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці». У конспекті висвітлено основні закономірності, характеристики, властивості формування та виникнення соціальних потреб людини на різних рівнях їх прояву, систему способів їх забезпечення в соціально-політичному житті суспільства на певних ступенях його розвитку.
Автор:
ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.32 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику висвітлюються актуальні питання державної політики, її теорії, змісту та методології, осмислюються суспільно-політичні основи і розкриваються шляхи вдосконалення практики державної політики. При цьому розгляд її сутності супроводжується всебічним аналізом державної політики у різних сферах суспільного життя, проблем регіонального розвитку та місцевого самоврядування. Значна увага приділяється державній кадровій політиці, використанню інструментів аналізу політики та проблемам політичного розвитку. Для студентів, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться сучасною державноуправлінською наукою.
Автор:
Ларіонова Н. Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.31 Мб
Тип документу:
Посібник
У запропонованому посібнику представлено програму дисципліни „Соціальна політика в Україні для спеціальності „Соціальна робота освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр і комплекс завдань пошукового, творчого, евристичного характеру для самостійної роботи студентів над змістом курсу. Комплекс включає блоки, спрямовані на: поглиблене опанування лекційним матеріалом, підготовку до семінарських занять, підготовку до контрольного модульного оцінювання. Для викладачів вищих навчальних закладів і студентів спеціальності „Соціальна робота‖.
Автор:
уклад. В. О. Купрій
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
509 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Видання призначене для методичного супроводу самостійної роботи слухачів денної, вечірньої, заочної та заочно-дистанційної форм навчання за програмою підготовки магістрів державного управління - дисципліна Соціально-політичне середовище державної політики. Методичні рекомендації будуть корисними також для аспірантів, викладачів, науковців, державних службовців, усіх, хто займається питаннями аналізу державної політики.
Автор:
О.В. Макарова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
809 Кб
Тип документу:
Книга
У монографії представлені результати досліджень щодо принципових засад реалізації соціальної політики в Україні, необхідності врахування чинників глобального порядку та національних особливостей соціально-економічного розвитку, ціннісних настанов українського населення. Багато уваги приділено методологічним питанням розроблення та оцінювання державних соціальних програм, їх інформаційному забезпеченню. Обґрунтовано економічні передумови здійснення соціальної політики та необхідність пошуку міри державного втручання задля забезпечення справедливого перерозподілу благ у суспільстві, співвідношення між політикою доходів і соціальною політикою. Представлені можливості використання результатів оцінки регіонального людського розвитку для розроблення соціальної політики на національному та регіональному рівнях. Монографія розрахована на фахівців у сфері соціальної політики та соціальної економіки, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.
Автор:
Уклад.: В.П.Трощинський, В.А.Скуратівський, П.К.Ситнік, М.В.Кравченко, О.М.Петроє, Н.П.Ярош, Н.Ю.Сліпчук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
945 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Соціальний розвиток” для спеціальності “Державне управління”.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 8 052