XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Вищої математики, математичного моделювання та фізики

Матеріальна база

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Дистанційне навчання

Матеріальна база

Вивчення студентами математичних дисциплін розвиває аналітичне мислення та надає базові знання та навички із застосування математичних моделей процесів та явищ в телекомунікаційних системах, інформаційній безпеці, менеджменті підприємств зв’язку, тощо. Традиційно більшість операцій під час вивчення математики здійснюється аналітично. Наприклад, обчислення математичних об’єктів, диференціювання, інтегрування, розв’язання систем диференціальних рівнянь та інше.

Але, в нашому університеті застосовуються новітні інформаційні технології на базі комп’ютерного мультимедійного класу навчальна лабораторія комп’ютерного моделювання та інтелектуального розвитку «МАТЕМАТИКА+ІТ» саме для вивчення математичних дисциплін.

Аудиторія № 517

Функціональні можливості мультимедійного інтерактивного обладнання аудиторїї дозволяють відобразити процес рішення і результати кожного студента на моніторі сервера викладача, а також, за необхідності, на інтерактивному екрані, який виконує роль дошки. Інтерактивний екран дозволяє здійснювати управління сервером за допомогою лазерної вказівки, як це зазвичай робиться маніпулятором «Миш». В результаті цього викладач має змогу відображати на екрані презентації, відеороліки, тощо, а також зображення монітору будь-якої робочої станції, відображення процесу рішення і результатів математичних обчислень будь-якого студента. Крім того, завдяки новітнім інформаційним технологіям PeintDraw викладач або студент можуть робити надписи на зображенні на інтерактивному екрані за допомогою електронного маркера, як це зазвичай відбувається з крейдою на дошці в аудиторії.

В даній аудиторії кожен студент працює на автоматизованому робочому місці на базі ПК із застосуванням сучасного пакету прикладних програм «Maxima» (розробки Массачусетського технологічного університету, не менш потужний ніж MathCad, MathLab). Широкий спектр аналітичних, обчислювальних і графічних операцій, що підтримується в сучасних математичних пакетах, зокрема wxMaxima, MathCad, MathLab роблять їх важливими інструментами у професійній діяльності спеціаліста з інформаційної та кібернетичної безпеки.

Призначення навчальної лабораторії:

1. Набуття студентами компетенцій:

 • оволодіння інноваційними технологіями, зокрема, - мережевими і хмарними - з метою досягнення основних завдань математичної освіти;
 • застосування сучасних методів моделювання в науці, техніці, промисловості тощо;
 • моделювання, дослідження та розробки методів і алгоритмів оптимізації різноманітних процесів;
 • здійснення аналізу взаємопов’язаних процесів різної природи, формування критеріїв обмежень та суттєвих факторів при розробці моделей систем;
 • створення алгоритму підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, ризику та конфліктних операціях.

2. Координація роботи творчих груп та наукових математичних гуртків.

Демонстрація екрану під час виконання лабораторної роботи з вищої математики

Лабораторія обладнана:

 • 21 комп’ютером зі сучасним програмним забезпеченням, підключеними до навчальної мережі, що дозволяє диференційно надавати та контролювати виконання завдань студентами та координувати з центрального викладацького комп’ютера індивідуальну роботу кожного студента;
 • інтерактивною дошкою, що керується електронним пером, та мультимедійним проектором, що дає можливість відображати будь-яку графіку, відео, а також відображати хід та результати обчислень математичних об’єктів за допомогою математичних програм Mathcad, Maxima, Excеl тощо;
 • багатофункціональним пристроєм (принтер-сканер-копір) для забезпечення методичним матеріалом;
 • кондиціонером з функціями охолодження та нагріву для створення комфортних умов навчання студентів.

Можливості навчальної лабораторії та результати використання в навчальному процесі:

 1. супроводження навчального процесу, а саме: лабораторних робіт, практичних занять і лекцій на високому технічному та інформаційному рівні;
 2. запровадження передових інформаційних та мультимедійних технологій, методів моделювання, прогнозування, оптимізації та алгоритмізації в навчальному процесі;
 3. проведення сертифікованих курсів для отримання Сертифіката Державного університету телекомунікацій, з метою успішного працевлаштування;
 4. опанування навичкам створення алгоритму підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, ризику та конфліктних операцій, оволодіння мережевими і хмарними технологіями;
 5. організація та проведення прикладних та інноваційних досліджень і проектів;
 6. координація і забезпечення науково-дослідної роботи студентів та аспірантів, залучення до практичної діяльності в навчальних та наукових проектах кафедри;
 7. сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів освітніх ступенів бакалавр, магістр, доктоp філософії (PhD);
 8. участь в організації та здійсненні співробітництва з установами та організаціями за напрямками діяльності кафедри;
 9. розвиток інфраструктури для ефективної реалізації елементів дистанційного навчання;
 10. можливість індивідуалізувати процес навчання та підвищити ефективність самостійної роботи студента.

Тому використання навчальної лабораторії комп’ютерного моделювання та інтелектуального розвитку «МАТЕМАТИКА+ІТ» у навчальному процесі при вивченні математичних дисциплін надасть можливість підвищити рівень професійної підготовки студентів,  зробити майбутніх фахівців конкурентноспроможними на міжнародному ринку праці.

Це дає змогу кожному студенту більш якісно засвоїти математичні обчислення, замінити громіздкі аналітичні розрахунки комп’ютерним моделюванням та рішенням математичних задач в обсязі програми підготовки фахівців в галузі телекомунікацій і захисту інформації.

З погляду роботодавців, застосування інноваційних методів навчання забезпечить ефективне формування загальних та професійних компетенцій із навчальних дисциплін та підвищить якість підготовки випускника Державного університету телекомунікацій.

Для ретельнішого набуття та розвинення більш поглиблених навичок в розв’язанні математичних задач за допомогою програмного забезпечення, кафедра вищої математики проводить «Курси з обчислювальної математики з використанням ПК».

На курсах студенти навчаються розвязувати будь-які математичні задачі за допомогою сучасних пакетів прикладних програм, таких як MathCad, Maxima тощо. Це надасть можливість студентам більш ефективно оволодівати складними дисциплінами професійної спрямованості на старших курсах університету.

Таким чином, на кафедрі вищої математики створено потужну матеріально-технічну базу, яка побудована на сучасних програмно-апаратних комплексах останнього покоління, що дозволяє втілити в життя прогресивні інтерактивні форми навчання, проводити теоретичні та практичні заняття на високому рівні з метою задоволення вимог роботодавців щодо математичної підготовки випускників Державного університету телекомунікацій!

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 504
Тел. (044) 249–25–03
Email: kafedravmmmf_dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 11 596