XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Каталог освітніх компонентів вільного вибору студентами

Навчальний процес
Графік навчального процесу
Конференції, семінари та олімпіади
Розклад занять (АСУ)
E-навчання - Система Електронна бібліотека
Законодавчо-нормативна база
Нормативні документи
Зразки документів
Рейтинг студентів
Електронний репозиторій
Сертифіковані курси
Військова кафедра
Реквізити для оплати за навчання
Інформаційно-довідковий відділ по роботі з інформаційними системами

Каталог освітніх компонентів вільного вибору студентами

Цикл загальної підготовки

Шифр

Назва ОК

Кафедра

Кількість кредитів

Семестр

Освітній рівень «Бакалавр»

 

 Іноземна мова за професійним спрямуванням

ІМ

5

3

   Іноземна мова за професійним спрямуванням ІМ 5 4

 

 Операційні системи

КІ

10

5-6

 

 Комп’ютерні мережі

КІ

10

5-6

 

 Вища математика

ВМ

8

1-2

 

 Економічна теорія (крім студентів спеціальності 076, 073, 075, 051)

ПТБД

5

3

 

 Бізнес планування на підприємстві (крім студентів спеціальності 076)

ПТБД

5

5

 

 Облік та аудит (крім студентів спеціальності 076, 073, 075, 051)

ПТБД

5

6

 

 Основи менеджменту та управління персоналом

МН

5

8

 

 Бізнес-адміністрування

МН

5

3

   Психологічні методи налагодження взаємодії з громадськістю ПУАД 5 4
   Іміджологія у публічному управлінні ПУАД 3 7

 

 Спічрайтинг та риторика (для спеціальності 281)

 Спічрайтинг та риторика (для спеціальності 029)

ДІД

5

7

 

 Конфліктологія і теорія переговорів

ДІД

5

3

 

 Іміджологія

ДІД

5

4

 

 Копірайтинг та основи редагування

ДІД

5

5

 

 Практикум комп’ютерних презентацій

ДІД

5

6

 

 PR-технології в сфері бізнесу

ДІД

5

8

 

 Електронний бізнес

МР

5

8

 

 Студії загальної та галузевої соціології

СЦ

10

5

 

 Соціологія комунікативних практик

СЦ

10

5

   Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності БЖДФВ 5 1-2-5

Цикл професійної та практичної підготовки

Шифр

Назва ОК

Кафедра

Кількість кредитів

Семестр

Освітній рівень «Бакалавр»

 

 Побудова конвергентних мереж на обладнанні Сisco

ТСМ

10

5-6

 

 Побудова масштабованих конвергентних мереж

ТСМ

10

7-8

 

 Побудова ІТ мереж на обладнанні JUNIPER

ТСМ

5

7

 

 Технічна експлуатація телекомунікаційних систем і мереж

ТСМ

5

3/8

 

 Перспективні радіотехнології

МВТ

3

6

 

 Основи телебачення та радіомовлення

МВТ

5

4

 

 WEB програмування JS

ІПЗ

5

4

 

 Спеціальні мови програмування

ІПЗ

5

7

 

 Якість програмного забезпечення та тестування

ІПЗ

5

8

 

 WEB технології WEB дизайн

ІПЗ

5

3

 

 Безпека програм та даних

ІПЗ

5

8

 

 Архітектура та проектування програмного забезпечення

ІПЗ

5

4

 

 Програмування мобільних пристроїв

ІПЗ

5

6

 

 Об'єктно-оріентоване програмування С#

ІПЗ

5

6

 

 Хмарні технології

ШІ

5

5

 

 Серверні операційні системи ч.2

КН

5

5

 

 Побудова SDN мереж

КН

5

6

 

 Хмарні технології КН 5

5, 7

 

 Хмарні технології ч. 2 КН 5

7,8

 

 Штучний інтелект

ШІ

5

7

 

 Смарт технології

КН

10

7-8

 

 Перспективні компоненти та засоби інформаційних технологій

КН

5

4

 

 Серверні платформи НРЕ

КН

5

7-8

 

 Конвергентна мережна інфраструктура

КН

5

3

 

 Методи та засоби штучного інтелекту ч.2

ШІ 5 7

 

 Прикладне програмування Java ч.2

КН 5 3

 

 Конвергентна мережна інфраструктура ч.2

КН 5 4

 

 Моделювання ІоТ advance

ІПЗАС 5 7, 8

 

 Глобальна інформаційна інфраструктура

КН 5 4

 

 Спеціальні розділи архітектури комп’ютерів

КН 5 6, 7, 8

 

 Адміністрування комп’ютерних мереж

КІ

5

3

 

 Перспективні комп’ютерні системи та мережі

КІ

5

3/5

 

 Основи мікро- нано-електроніки

КІ

5

3

 

 Периферійні пристрої

КІ

5

4

 

 Комп'ютерне моделювання

КІ 3 5

 

 Технології Business intellingence

СА

5

6

 

 Технології об’єктно-орієнтованого аналізу

СА

5

6

 

 Системний аналіз

СА

5

7

 

 Інтернет технології та проектування web-додатків

СА

5

5

 

 Спеціалізоване прикладне програмування

СА

5

6

 

 Безпека безпроводових, мобільних та хмарних технологій

ІКБ

5

6

 

 Безпека мереж за технологіями CISCO ч.1.

ІКБ

10

5-6

 

 Безпека мереж за технологіями CISCO ч.2.

ІКБ

10

7-8

 

 Захист від шкідливого програмного засобу

ІКБ

5

3

 

 Аналіз та оцінка уразливостей інформаційних систем

ІКБ

5

4

 

 Програмні комплекси захисту автоматизованих систем від несанкціонованого доступу

ІКБ

5

5

 

 Цифрова криміналістика

ІКБ

5

8

 

 Проектування систем технічного захисту інформації

СІКЗ

5

6

 

 Кібербезпека банківських та комерційних структур

СІКЗ

5

7

 

 Управління інформаційною безпекою банків

УІКБ

5

6

 

 Стандартизація та сертифікація з управління інформаційною безпекою

УІКБ

5

5

 

 Кращі практики організації інформаційної безпеки

УІКБ

5

6

 

 Управління персоналом у сфері інформаційної безпеки

УІКБ

5

7

 

 Управління безпекою інформації та інфраструктурою

УІКБ

5

8

 

 Аудит систем менеджменту інформаційної безпеки

УІКБ 5 6

 

 Технології Інтернет речей (крім студентів спеціальності 126)

ІПЗАС

5

5

 

 Моделювання ІоТ (крім студентів спеціальності 126)

ІПЗАС

5

6

 

 Технологія VoIP

ІПЗАС

5

5

 

 Робототехніка (крім студентів спеціальності 126)

ІПЗАС

5

6/7/8

 

 Управління IT-проектами (крім студентів спеціальності 126)

ІПЗАС

5

8

 

 Моделювання та інформаційні технології прийняття управлінських рішень

ПУАД

5

3

 

 Державно-приватне партнерство

ПУАД

5

3

 

 Методологія впливу на громадську свідомість

ПУАД

5

4

 

 Професійна компетентність державних службовців

ПУАД

5

5

 

 Державне регулювання і громадська самоорганізіція

ПУАД

5

5

 

 Іміджологія в публічному управлінні

ДІД

5

7

 

 Інноваційна діяльність в публічному управлінні

ПУАД

5

8

 

 Стратегічне управління людськими ресурсами

ПУАД

5

8

 

 Міжнародні домінанти публічного управління та адміністрування в контексті євроінтеграції

ПУАД

20

5/6/7/8

 

 Практикум мас-медіа діяльності

ДІД

5

6

 

 Практикум соціальних комунікацій

ДІД

5

7

 

 Світова та вітчизняна інформаційна політика

ДІД

5

8

 

 Бізнес-інформатика

МН

5

3

 

Облікова інформаційна система менеджменту

МН

5

4

 

 Бізнес-адміністрування

МН

5

5

 

 Інформаційний менеджмент

МН

5

6

 

 Менеджмент і адміністрування (управління персоналом)

МН

5

4

 

 Державно-приватне партнерство

МН

5

8

 

 Менеджмент в ТК

МН

5

5

 

 Управління конкурентними перевагами

МН

5

6

 

 Управління економічною безпекою підприємств ТК

МН

5

7

 

Основи бізнесу та підприємництва

МН

5

4

 

 Бізнес-адміністрування

МН

5

6

 

 Ризик-менеджмент

МН

5

8

 

 Економічне партнерство

ЕК

5

5

 

 Економічна звітність

ЕК

5

6

 

 Корпоративна культура ІТ-підприємства

ЕК 5  

 

 Психологія підприємництва та бізнесу

ЕК 5 4

 

 Конкурентоспроможність ІТ-підприємства

ЕК 5 4

 

 Бізнес-планування в системі BAS ERP

ЕК 5 6

 

 Автоматизація робочого місця Економіста в системах 1С, BAS ERP

ЕК 5 8

 

 Конфліктологія економічних систем

ЕК 5 5

 

 Технології прикладних соціологічних досліджень SPSS, OCA

СЦ

5

3

 

Методи аналізу та комп’ютерної обробки соціологічної інформації

СЦ

5

3

 

Протидія манипулятивним технологіям

СЦ

5

5

 

Методологія та методи дослідження медіа комунікацій

СЦ

5

5

 

Візуальна аналітика

СЦ

5

5

 

Інтерактивний тренінг розвитку комунікативності

СЦ

5

8

 

Сучасні комунікативні практики

СЦ

5

8

 

Технології організації соціального простору та часу

СЦ

5

8

 

Соціальні технології в мас-медіа

СЦ

5

8

 

Архітектоніка соціальних ігор

СЦ

5

7

 

Соціокультурна експертиза повсякденних практик

СЦ

5

7

 

 Інтернет-маркетинг

МР

5

6

 

 Маркетинг іновацій в галузі телекомунікацій

МР

5

6

 

Електронний бізнес

МР

5

3

 

Соціально-відповідальний маркетинг

МР

5

3

 

 ​​​Маркетинг особистості

МР

5

4

 

Психологія маркетингу

МР

5

5

 

Маркетинг відносин

МР

5

5

 

Маркетингові ризики в сфері телекомунікацій

МР

5

5

 

Прогнозування попиту та кон’юнктури ринку

МР

5

5

 

CRM системи в маркетингу

МР

5

6

 

Бізнес-адміністрування

МР

5

6

 

 Маркетинг у соціальних мережах 

МР

5

6

 

Маркетинговий супровід проєктів ТК підприємств

МР

5

7

 

Бізнес планування в ІТ системі "Project expert"

МР

5

7

 

 Блогінг

МР

5

7

 

Управління персоналом

МР

5

7

 

Інформаційний маркетинг

МР

5

8

 

Управління ланцюгами постачань

МР

5

8

 

 Промисловий маркетинг

МР

5

8

 

Організація торгівлі та торговельна діяльність

МР

5

8

 

 Тренінгові технології навчання ведення бізнесу

ПТБД

5

3

 

 Лідерство та професійна успішність в бізнесі

ПТБД

5

3

 

 Податки та податкові системи

ПТБД

5

4

 

 Економіка торгівельного підприємства

ПТБД

5

4

 

 Бізнес-логістика

ПТБД

5

5

 

 Регулювання трудової діяльності персоналу

ПТБД

5

5

 

 Моделювання вартості компанії

ПТБД

5

6

 

 Договірні відносини підприємницької діяльності

ПТБД

5

7

 

 Франчайзинг та комерційні послуги на ринку телекомунікацій

ПТБД

5

7

 

 Правове регулювання біржової діяльності

ПТБД

5

8

 

 Організація біржового товарного ринку

ПТБД

5

8

 

 Інноваційні технології в бізнесі (Innovative Technologies in Business)

ПТБД

5

5

 

 Управління фінансами (Financial Management)

ПТБД

5

6

 

 Управління ризиками (Risk Mamagement)

ПТБД

5

7

 

 Операції з цінними паперами (Cash and marketable securities)

ПТБД

5

8

 

 

Цикл загальної підготовки

Шифр

Назва ОК

Кафедра

Кількість кредитів

Семестр

Освітній рівень «Магістр»

 

 Математичні методи моделювання та оптимізації процесів

ВМ

3

10

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням

ІМ

5

9-10

 

 Інтелектуальна власність

ПТБД

3

9 (7 для бакалаврів)

 

 Основи міжнародної комунікації

ДІД

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Технології прийняття рішень

ІПЗ

5

9 (8 для бакалаврів)

 

 Гнучкі методології управління ІТ проектами

КН

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Інтернет технології

КН

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Організаційно-правові засади публічних закупівель

ПУАД

3

9 (7 для бакалаврів)

 

 Соціальна політика

ПУАД

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Теорія і практика прийняття управлінських рішень

МН

3

9 (7 для бакалаврів)

   Захист професійної діяльності в галузі БЖДФВ 3 9

Цикл професійної та практичної підготовки

Шифр

Назва ОК

Кафедра

Кількість кредитів

Семестр

Освітній рівень «Магістр»

 

 Діагностика та надійність інформаційних систем

ІПЗАС 5 10
 

 Функціональні мови програмування

ІПЗАС 5 9
 

 Інформаційні системи та пристрої в робототехніці та мехатроніці

ІПЗАС 5 10
 

 Хмарні обчислення та хмарний сервіс Huawei

ІПЗАС 5 10

 

 Телекомунікаційні оптичні технології

ТСМ

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Сигналізація та протоколи телекомунікаційних мереж

ТСМ

3

10 (8 для бакалаврів)

 

 Синхронізація в інфокомунікаційних мережах

ТСМ

3

9 (7 для бакалаврів)

 

 Цифрові системи телебачення та радіомовлення

МВТ

4

10 (8 для бакалаврів)

 

 Радіотехнології наступного покоління

МВТ

3,5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Комп’ютерне моделювання систем радіозв’язку, мобільного зв’язку та радіодоступу

МВТ

4,5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Системи доступу

МВТ

3

9 (7 для бакалаврів)

 

 Розробка ігор

ІПЗ

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Мультимедійні технології

ІПЗ 5 10 (8 для бакалаврів)

 

 Проектування обчислювальних пристроїв

КН

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Технології хмарних обчислень

КН

3

9 (7 для бакалаврів)

 

 Нові інформаційні технології

КН

3

10 (8 для бакалаврів)

 

 Інформаційно-комунікаційні технології

КН

3

9 (7 для бакалаврів)

 

 Технології штучного інтелекту

КН 5 10
 

 Сучасні інформаційні технології в науці та освіті

КН 5 10

 

 Моделі та методи прийняття рішень в комп’ютерних системах

КІ

4

2

 

 Дослідження і проектування інтелектуальних систем

КІ

7

9 (7 для бакалаврів)

 

 Операційні середовища, системи й оболонки

КІ

7

10 (8 для бакалаврів)

   Інтелектуальні інтерфейси СА 5 9

 

 Інтелектуальне управління в умовах невизначеності

СА

5

10 

 

 Мережеві технології в процесах управління

СА

5

10

 

 Інтелектуальні системи прийняття рішень на підприємстві

СА

5

10

 

 Методи та засоби обробки консолідованої інформації

СА

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Технології виявлення уразливостей та забезпечення безпеки Web-ресурсів

ІКБ

5

9 (7 для бакалаврів)

 

Технологія розробки і тестування програмного забезпечення систем ІКБ

ІКБ

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Технології виявлення уразливостей та протидії злоякісному програмному забезпеченню

ІКБ

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Технології виявлення уразливостей мережевих ресурсів

ІКБ

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу

СІКЗ

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Системи контролю та управління на об’єкті інформаційної діяльності

СІКЗ

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Організація захисту конфіденційної інформації

СІКЗ

5

10 (8 для бакалаврів)

   Управління інцидентами інформаційної безпеки УІКБ

5

9

 

 Управління ризиками інформаційної безпеки

УІКБ

5

10 (8 для бакалаврів)

   Управління безпекою інформаційних мереж УІКБ

5

2

 

 Правове регулювання публічного управління

ПУАД

3

9 (7 для бакалаврів)

 

 HR-брендінг в публічному управлінні та адмініструванні

ПУАД

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Розвиток людського капіталу на регіональному рівні

ПУАД

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Інституціональні засади державної служби

ПУАД

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Інформаційно-аналітичне забезпечення державних управлінських рішень

ПУАД

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Інформаційна політика та інформаційно-аналітичне забезпечення в сфері публічного управління

ПУАД

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Соціальна політика

ПУАД

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Спеціальні системи документації

ДІД

3

10 (8 для бакалаврів)

 

 Інформаційний моніторинг та масові комунікації

ДІД

3

10 (8 для бакалаврів)

 

 Соціальні комунікації та інформаційні агенції

ДІД

3

10 (8 для бакалаврів)

 

 Соціальні та кризові комунікації

ДІД 5 10
 

 Системи спеціальної документації

ДІД 3 10
 

 Інформаційний моніторинг та масові комунікації

ДІД 3 10
 

 Інформаційно-комунікаційні технології

ДІД 3 9
 

 Організація інформаційної діяльності в управлінні

ДІД 5 9
 

 Інформаційний консалтинг

ДІД 5 10
 

 Антикризові стратегії в PR

ДІД 5 10

 

 Управління капіталом

МН

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Стратегічне управління

МН

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Управління змінами

МН

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Інноваційний менеджмент

МН

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Фінансовий менеджмент

МН

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Методологія вироблення та прийняття управлінських рішень

МН

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Управління венчурним бізнесом

МН

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Креативний менеджмент

МН

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Провайдинг іновацій в галузі ТК

МН

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Управління ризиками підприємства

ЕК

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Психологія управління в інформаційному соціумі

ЕК

3

11

 

 Соціальна психологія ІТ-підприємств

ЕК

3

11

 

 Технології клієнтоорієнтованого бізнесу

ЕК 5 9
 

 Управління антикризовою діяльністю підприємства

ЕК 5 9
 

 Управління варістю підприємства

ЕК 5 9
 

 Комплексний міжпредметний тренінг

ЕК 5 10

 

 Аналіз соціальних мереж

СЦ

4

9 (7 для бакалаврів)

 

 Соціальна психологія організацій

СЦ

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Соціологія інформаційного суспільства

СЦ

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Соціологія девіантної поведінки й соціального контролю

СЦ

4

9 (7 для бакалаврів)

 

Соціальне прогнозування та моделювання

СЦ

4

9 (7 для бакалаврів)

 

 Гендерні відносини в інформаційному соціумі

СЦ

4

10 (8 для бакалаврів)

 

Соціологічне забезпечення управлінських рішень в галузі ТК

СЦ

4

10 (8 для бакалаврів)

 

 Кроскультурний маркетинг

МР

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Управління лояльністю споживачів

МР

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Таргетивний маркетинг

МР

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Етика та естетика маркетингових комунікацій

МР

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 В2В-маркетинг

МР

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Digital технології в управлінні маркетингом

МР

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Інноваційні технології в маркетинговій діяльності

МР

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Креативні рекламні технології

МР

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Інтерактивний маркетинг

МР

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Стратегічне управління

МР

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингової діяльності

МР

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Управління змінами

МР

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Ризики підприємницької діяльності (Risks of Entrepreneurship Activity)   

ПТБД

3

9 (7 для бакалаврів)

 

 Бізнес-інновації (Start Up Innovative)

ПТБД

6

9 (7 для бакалаврів)

 

 Організація тендерних закупівель

ПТБД

4

9 (7 для бакалаврів)

 

 Аналіз бізнес-процесів ІТ-підприємств

ПТБД

4

9 (7 для бакалаврів)

 

 Електронна комерція

ПТБД

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Міжнародна торгівля

ПТБД

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Ринок фінансових послуг

ПТБД

4

9 (7 для бакалаврів)

 

 Аналіз і прогнозування біржового ринку

ПТБД

4

9 (7 для бакалаврів)

 

 Планування і контроль в ІТ-підприємствах

ПТБД

4

10 (8 для бакалаврів)

 

 Тренінг і консалтинг у веденні бізнесу

ПТБД

4

10 (8 для бакалаврів)

Цикл загальної підготовки

Шифр

Назва ОК

Кафедра

Кількість кредитів

Семестр

Освітньо-науковий рівень «Доктор філософії»

 

 Сучасні методи викладання у вищій школі

МН

3

 

 

 Освітньо-наукові технології у вищій школі

МН

3

 

 

 Сучасні управлінські теорії

МН

3

 

 

 Розвиток управлінської думки

МН

3

 

 

 Методи наукових досліджень в соціології

СЦ

3

 

 

 Соціальне прогнозування та проектування

СЦ

3

 

 

 Менеджмент

МН

3

 

 

 Методи та засоби системного аналізу

СА

3

 

 

 Технології Data science

СА

3

 

 

 Моделі та методи прийняття рішень в комп’ютерних системах

ВМ

3

2

 

Математичне моделювання систем

ВМ

3

 

Цикл професійної та практичної підготовки

Шифр

Назва ОК

Кафедра

Кількість кредитів

Семестр

Освітньо-науковий рівень «Доктор філософії»

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка ОП «Телекомунікації та радіотехніка»

 

 Функціональні пристрої волоконно-оптичних трактів

ТСМ

3

 

 

 Теорія телетрафіка

ТСМ

3

 

 

 Системи управління телекомунікаціями

ТСМ

3

 

 

 Методи аналізу та синтезу телекомунікаційних мереж

ТСМ

3

 

 

 Мережі та системи цифрового радіозв’язку і радіодоступу нового покоління

МВТ

3

 

 

 Перспективи розвитку галузі телекомунікацій

ТСМ

3

 

 

 Технології адміністрування та експлуатації телекомунікаційних систем

ТСМ

3

 

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія ОП «Комп’ютерна інженерія»

 

 Теорія керування

ІПЗ

3

 

 

 Теорія масового обслуговування

ІПЗ

3

 

 

 Операційні системи та системні оболонки апаратних комплексів комп'ютерної інженерії

КІ 3  
 

 Методи оптимізації комп’ютерних систем та мереж

КІ 3  
 

 Моделювання інтелектуальних інформаційних систем

ІСТ 3  

Спеціальність 125 Кібербезпека ОП «Кібербезпека»

 

 Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу

ІКБ

3

 

 

 Вплив потужних полів на електронні засоби та методи їх захисту

ІКБ

3

 

 

 Радіомоніторинг і радіопротидія на об’єктах інформаційної діяльності

ІКБ

3

 

 

 Технології  виявлення уразливостей та забезпечення безпеки WEB-ресурсів

ІКБ

3

 

 

 Технології забезпечення безпеки мережевої інфраструктури

ІКБ

3

 

 

 Технології виявлення шкідливого програмного забезпечення  

ІКБ 3  
 

 Технології виявлення уразливостей мережевих ресурсів

ІКБ 3  
 

 Математичні методи криптографії     

ІКБ 3  
 

 Штучний інтелект

ШІ 3  

 

 Організація і проведення спеціальних досліджень на об’єктах інформаційної діяльності

ІКБ

3

 

 

 Методи та засоби управління інцидентами інформаційної безпеки

УІКБ 3  
 

 Системний аналіз інформаційної безпеки

УІКБ 3  
 

 Сучасні методи управління інформаційною та кібербезпекою

     

Спеціальність 073 Менеджмент  ОП «Менеджмент»

 

 Організаційно-економічне прогнозування діяльності підприємства

МН

3

 

 

 Прогнозування управлінської діяльності підприємства

МН

3

 

 

 Креативний менеджмент

МН

3

 

 

 Провайдинг іновацій у менеджменті

МН

3

 

 

 Іноваційні технології у менеджменті підприємства

МН

3

 

 

 Сучасні технології бізнес менеджменту і адміністрування

МН

3

 

Спеціальність 054 Соціологія  ОП «Соціологія»

 

Соціальна антропологія

СЦ

3

 

 

Діагностика соціального клімату в організації

СЦ

3

 

 

Соціальні та кризові комунікації

СЦ

3

 

 

Соціологія безпеки

СЦ

3

 

 

Розвиток управлінської думки

ПТБД

3

 

 

Соціальні зміни та соціальні процеси

СЦ

3

 

Переглядів: 16 500