Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Публічного управління та адміністрування

Загальна інформація

Абітурієнту 2024
Викладацький склад
Умови вступу на спеціальність
Наші студенти про нас
Студентська платформа "Лідери майбутнього"
Методичне забезпечення
Партнери кафедри
Бібліотека
Лабораторії кафедри
Отримати консультацію
Новини та події
Дистанційне навчання
Освітні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Наукова діяльність
Відгуки випускників
Відгуки роботодавців

Загальна інформація

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "281 - Публічне управління та адміністрування" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

 Наші переваги

Шановний абітурієнте!
Кафедра Публічного управління та адміністрування
запрошує ТЕБЕ до навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»!

Це ЄДИНА спеціальність в Україні, що надає в повному обсязі ВСІ компетенції з управління масштабного рівня (бізнес-структурами, великими колективами, громадою, містом, регіонами, державою)

 

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» надає унікальні можливості та фундаментальні перспективи для всіх, хто її обрав. Саме ця спеціальність (на відміну від інших) дає можливість здобути фах, який, без перебільшення, буде актуальним та затребуваним завжди. А інноваційний освітній підхід та унікальність фахових компетенцій (знань, умінь, навичок), отриманих у Державному університеті телекомунікацій, гарантовано забезпечать кожному здобувачу спеціальності високооплачувану посаду та кар’єрне зростання!

У межах спеціальності кафедра
Публічного управління та адміністрування
здійснює підготовку за першим (бакалаврським) та
другим (магістерським) рівнями вищої освіти
за інноваційною освітньою програмою:

Освітній ступінь БАКАЛАВР:

 • освітня програма «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Зі здобуттям освітньої кваліфікації бакалавр з публічного управління та адміністрування наш випускник зможе обіймати такі посади: менеджер у соціальній сфері, фахівці на посадах державних органів самоврядування, менеджерів-управителів компаній, менеджер банківської сфери та ін.

Освітній ступінь МАГІСТР:

 • освітня програма «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Зі здобуттям освітньої кваліфікації магістр з публічного управління та адміністрування, професійна кваліфікація: професіонал державної служби, громадських і самоврядних організацій; викладач вищого навчального закладу та ін.

 
 

Стати фахівцем із спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» та отримати високооплачувану посаду, що забезпечить стабільне майбутнє, можливо тільки за умови комплексного вивчення низки дисциплін, серед яких: публічне управління, публічна політика, державне регулювання економіки та політична політика, корпоративна культура та естетична інфраструктура публічної служби, комунікації у публічному управлінні, публічні фінанси, нормативно-правове регулювання у публічному управлінні, професійна компетентність державних службовців, HR у публічному управлінні, публічне управління в умовах кризових ситуацій та ін.

 

Спеціаліст з Публічного управління та адміністрування повинен оволодіти пріоритетними завданнями:

 • формування управлінської еліти на основі міжнародних стандартів та принципів
 • здобуття мультидисциплінарних вмінь та навичок для роботи в бізнес-середовищі та державних органах
 • практична підготовка та стажування з отриманням сертифікатів на базі державних органів влади, провідних міжнародних корпорацій та вітчизняних підприємствах
 • отримання досвіду від провідних фахівців (практиків)
 • знати досконало іноземну мову.

Ключові компетенції, які отримує випускник Державного університету телекомунікацій спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»:

 • знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства
 • знання структури та особливостей функціонування сфери публічного управління та адміністрування
 • володіння принципами, стандартами та нормами діяльності у сфері публічного управління та адміністрування
 • знання основних нормативно-правових актів та положень законодавства у сфері публічного управління та адміністрування
 • здійснення організаційно-розпорядчих функцій у системі центральних органів державної влади, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, митних і податкових органів, а також у роботі організацій та установ публічного сектора
 • розуміння та застосування технологій вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень
 • практичне вирішення проблем та розв’язання складних фахових завдань у сфері публічного управління та адміністрування
 • уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел
 • уміння управляти комплексними діями або проектами, відповідати за прийняття рішень у непередбачуваних умовах
 • знання іноземної мови на рівні В1, В2
 • знання основ електронного урядування
 • уміння застосовувати на практиці систему електронного документообігу
 • уміння налагодити ефективну комунікацію між суспільством, органами державної влади та місцевого самоврядування
 • уміння застосовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку
 • уміння застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності
 • створення іміджу політичного, громадського та державного діяча тощо.

 

 
 
 

Сфера, де може працювати випускник Державного університету телекомунікацій спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»:

 • центральні та місцеві органи влади
 • органи місцевого самоврядування
 • державні установі та організації
 • міжнародні неурядові організації
 • некомерційні організації
 • громадські об’єднання та організації
 • державні та громадські фонди
 • наукові й освітні установи тощо
 • банківські структури
 • установи та організації як державної, комунальної так і приватної форми власності


Потенційні посади, які може обіймати випускник Державного університету телекомунікацій спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»:

 • керівник, головний/провідний спеціаліст/фахівець державної служби
 • керівник, головний/провідний спеціаліст/фахівець, директор підрозділу, начальник відділу міністерств, відомств й інших установ публічної влади та їх підрозділів
 • фахівці на посадах у центральних органах державної влади
 • фахівці на посадах у місцевих органах державної влади
 • фахівці на посадах місцевих органів самоврядування
 • керівники, їх заступники та провідні фахівці підприємств, установ і організацій різних форм власності
 • керівник громадських організацій
 • менеджер у соціальній сфері
 • науковий співробітник
 • викладач закладів вищої освіти тощо.
 
 

Потенційні роботодавці, провідні компанії-партнери кафедри публічного управління та адміністрування, на базі яких студенти здобувають практичні навички та проходять стажування:

 • Міністерство розвитку громад та територій України
 • Національне агентство України з питань державної служби
 • Національний банк України (Департамент забезпечення діяльності Національного банку України)
 • Національна служба з примирення та посередництва України
 • Київська міська державна адміністрація
 • ЦНАП Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
 • ЦНАП Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
 • ЦНАП Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
 • ЦНАП Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 • Державна служба якості освіти
 • Центральний державний архів вищих органів влади та управління
 • Центральний державний електронний архів України
 • Національна суспільна телерадіокомпанія України
 • Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс»
 • Компанія НетКом Текнолоджи
 • ПАТ «Альфа–Банк» (Україна)
 • ТОВ «СК» «УКООПГАРАНТ»

                       

Постійно діюче стажування студентів кафедри публічного управління та адміністрування з отриманням сертифікатів про опанування знаннями системи електронного документообігу Центру комп’ютерних технологій «АСКОД», продукти яких (системи електронного документообігу) впроваджено в державному та бізнес-секторах України, зокрема це – Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, Національний банку України, Міністерство оборони України, Київська міська державна адміністрація тощо.

Сертифікати цієї компанії слугують вагомою перевагою і є реальною перепусткою на робоче місце для кожного нашого випускника.

 

Гарантом якості навчального процесу є інтелектуальний капітал кафедри публічного управління та адмініструваннявисококваліфіковані викладачі, які мають значний досвід роботи в освітній, науково-дослідній та практичний сферах. Майже всі наші викладачі вільно володіють англійською мовою, систематично проходять стажування та підвищення кваліфікації, що підтверджено відповідними сертифікатами.

Все це дозволяє кафедрі йти у ногу з часом та інноваційно провадити навчальний процес, з урахуванням сучасних наукових досліджень та практик.

Концепція інноваційного навчання, впроваджена тільки в Державному університеті телекомунікацій, передбачає посилену практичну підготовку студентів, осільки саме практичні навички – показник ефективності працівника. Практична складова підготовки студентів кафедри складає 67% усього навчального часу та базується на сучасному програмному забезпеченні, новітніх методиках та  технологіях.

Практична підготовка студентів починається вже з першого курсу. На відміну від інших закладів освіти, тільки в нас до навчального процесу окрім викладачів активно долучаються фахівці-практики, які сприяють формуванню необхідних професійних компетенцій та навичок.

У першу чергу, всі знання, здобуті під час аудиторних занять, відшліфовуються студентами у професійному середовищі під час щорічних тривалих практик та стажувань.

На кафедрі публічного управління та адміністрування створена потужна матеріально-технічна база з технікою останнього покоління. У розпорядженні кафедри сучасні лабораторії: навчально-тренінговий центр із розробки інноваційних моделей державного управління суспільними процесамилабораторія комунікаційних технологій у державному управлінні.

Договори про співпрацю укладені з провідними компаніями - партнерами кафедри публічного управління та адміністрування (Національне агенство України з питань державної служби, Український центр зайнятості, Солом’янська державна адміністрація та ін.)

 

Обирай навчання за спеціальністю:
«Публічне управління та адміністрування»,

Інноваційний підхід до викладання дисциплін забезпечить тобі міцні знання, практичні навички, щоб відчувати себе професіоналом зі свого фаху.

 

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 503

телефон: (067) 404 08 56
Світлана Михайлівна Петькун – завідувач кафедри

(066) 120 77 68
Наталія Валентинівна Кібукевич – завідувач лабораторії

E-mail: DUT_kafedra_Puad@ukr.net

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитисьНатискаючи на кнопку "Отримати консультацію", ви даєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтеся з політикою конфіденційності.

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 79 594
Вступ до магістратури
лише за ЄВІ
та вступним випробуванням


за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка